Μαθήματα


-

**************************

Greg ZLAP

**************************

10 blues σε G

21 Turnarounds σε G

31 Bluesbend σε G

**************************

Mox Gowland

**************************

Blues σε G

Blues σε D

Blues σε A

Blues σε E

**************************

Bart Leczycki

**************************

15 Loops

**************************

Paul Lassey

**************************

10 riff σε Dm

Welcome , today is Mercredi, 21 février 2018