Εικονική φυσαρμόνικα


-

Aby porównać wysokosć podciągu na danym kanale,
skorzystaj z tej wirtualnej harmonijki.

  podciąg na wydechu:  podciag na wydechu        podciąg na wdechu:  podciag na wdechu

-

-

Welcome , today is Lundi, 24 avril 2017